2010/05/13

Sorospenak uda partean: Batez ere, zaude lasai

Oporraldiak honda ditzaketen ezbehar arinen aurrean nola jokatzen jakitea ere, komeni
Intsektuen eztenkada edo ziztadak, zauriak, erredurak eta antzeko ezbehar txikiak ugaldu egiten dira uda partean.

Toki publiko gehienek badituzte sorosleak, erizaintzako tituludunak edo sendagileak: horiek, arrisku egoeran, osasun asistentzia azkar eta eraginkortasun handiz ematen duten arren, laguntza espezializatua ez dago beti eskuragarri. Beraz, oporraldiak honda diezazkiguketen ezbehar arinen aurrean nola jokatzea ere komeniko zaigu